شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ مي گويم از کنار زيارت نرفته ها بالا گرفته کار زيارت نرفته ها اشک و نگاه حسرت و تصوير کربلا اين است روزگار زيارت نرفته ها امسال اربعين همه رفتند و مانده بود هيات در انحصار زيارت نرفته ها
انگار بين هيات ماهم نشسته بود زهرا به انتظار زيارت نرفته ها در روز اربعين همه ما را شناختند با نام مستعار «زيارت نرفته ها» اما هزارمرتبه شکر خدا که هست مشهد در اختيار زيارت نرفته ها باب الحسين قسمت آنانکه رفته اند باب الرضا قرار زيارت نرفته ها
غم ميخورم براي دل رهبرم که هست تنها طلايه دار زيارت نرفته ها گفتند شاعران همه ازحال زائران اين هم به افتخار زيارت نرفته ها #علي_رضايي
ساعت ویکتوریا
مظلوم مقتدر
رتبه 90
6 برگزیده
528 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top