شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] آمريکا از دست ما عصباني باش و از اين عصبانيت بميييييير.. طبق وعده امام خامنه اي عزيز خيلي فرصت از عمر نحس تون باقي نمونده.. البته وجود آلودتون باعث تطهير انقلاب ما شده. شيفتگان شما يکي يکي دارن حذف مي شن از صفحات تاريخ مون.... همان وعده غربال آخرالزماني .... مرگ بر آمريکا مرگ بر انگليس مرگ بر فتنه مرگ بر منافق خدايا عاقبتمون رو ختم کن ب لبخند رضايت امام زمان عليه السلام
درب کنسرو بازکن برقی
مظلوم مقتدر
رتبه 90
6 برگزیده
528 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top