شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] اگر فحش بدن حق دارن،اگر فحش بشنون بي حيايي و تخلفه....... با اينکه اصلا اين رويه مقابله رو قبول ندارم و معتقدم انقدر منطق قوي داره جبهه انقلاب که احتياجي ب اين کارهاي پوچ نيست،اما تو دعوا که حلوا خيرات نمي کنن. وقتي در مقام رئيس جمهور ب آن بخش از مردم که منتقدت هستن توهين کني،توهين مي شنوي... حساب دو دوتا چهارتاست.. انقلابي بودن را يا تمام تراژدي هايش دوست دارم...
تسبیح دیجیتال
مظلوم مقتدر
رتبه 90
6 برگزیده
528 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top