شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] پيامبر رحمت فرمودند: من مات و لم يعرف... هرکس بميرد و امام‌زمان خويش را نشناسد،ب‌مرگ جاهليت از دنيا رفته است... امام‌زمانم را ک بشناسم،دوستش مي دارم و دوستش ک بدارم ،شبيهش مي شوم... اعتقاداتم افکارم کردارم احساساتم اعمالم گزينشهايم همه عطر او را مي دهند... نه رنگ و بوي دشمنانش را.... واز اين روست ک امام صادق ،امام عزيزتر از جانم،فرمودند: آيا دين جز حبّ و بغض است... حبّ اهل بيت،سبک و جهت زندگي مرا ب آنان نزديک مي کند بغض دشمنان آنان ،مرا از شبيه آنان شدن نجات مي دهد. ک امام معصوم فرمود: خود را شبيه هر قومي بکني ،يکي از آنان مي شوي... و اين است معني تبرّي... نه اينکه مجلس بگيريم و با ضرب آهنگ خاصي ،ذکر لعن بگوييم واز تفکرو اعتقادات و ترفندهاي دشمنان اهل بيت چيزي ندانيم.... اللم عجل لوليک الفرج و اهلک اعدائه
ساعت ویکتوریا
مظلوم مقتدر
رتبه 90
6 برگزیده
528 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top