سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در سایه سار ولایت

خواستم قطره ای باشم در اقیانوسی که برای امام خامنه ای می خروشد.آرزویم اقتدار وپایداری اوست...

مسئولین ما خائن نیستند.

بعضی هارا نباید خائن بنامیم

نباید برچسب نفاق بر پیشانیشان بچسبانیم

اما همین افراد را باید ساده ولوح ونادان بنامیم.

در عرصه مدیریت کشور آنچه بیش از هر عنصر دیگری مورد نیاز مسئولین می باشد بصیرت در مسائل است.

بصیرت یعنی داشتن نگاهی نافذ که بتوان در سایه آن اتفاقات پیش رو را تشخیص داده وبر اساس آن سیاست گذاری وعمل کرد.

در مسائل فرهنگی ،اقتصادی،سیاسی،و...

اما گاهی برخی از افراد از داشتن این استعداد محروم اند و توان تشخیص قوی ندارند.

درچنین مواردی چه باید کرد؟

حضرت علی علیه السلام در نامه78نهج البلاغه می فرمایند:انَّ الشَّقِیَّ مَن حُرِمَ نَفعَ ما اُوتِیَ مِنَ العَقلِ و التَّجرِبَةِ

هر کس که در امورات خود از تجربه وعقل استفاده نکند شقی است.بدبخت است.

استفاده از تجربه ،آسانترین وسهل الوصولترین راه برای تشخیص وظیفه در مواقع مختلف است.

 

ساده لوحی


روشی که دولتمردان ما چشم های خودرا به روی آن بسته وتوصیه های مقام معظم رهبری را نادیده گرفته واز تمام توان وذخایر خود برای مذاکره با دشمنی که بارها آزمون بدعهدی اش را پس داده بود،استفاده کردند.

واکنون انگشت حیرت به دهان گرفته اند ...

حیرت از بدعهدی چندباره دشمن.

این از ساده لوحی انسان است که تصور می کند می توان با ظالم به زبان منطق سخن گفت.

کافی است تاریخ دیکتاتوری آمریکارا یک بار مطالعه کنند تا بفهمند ،این دشمن خونخوار بشریت ،هیچ منطقی ندارد.

امیر المومنین می فرمایند دوگروه کمر مرا شکسته اند :جاهل متدین وعالم فاسق که هر دو توان فریب توده مردم را دارند .یکی با علم خود ودیگری با تظاهر خود به دینداری.

در انتخابهایمان باید مراقب این دو دسته باشیم ...

 

اللهم عجل لولیک الفرج+ نوشته شده در یادداشت ثابت - شنبه 95/1/15 ساعت 12:8 عصر توسط مظلوم مقتدر | نظر