سفارش تبلیغ
صبا

در سایه سار ولایت

خواستم قطره ای باشم در اقیانوسی که برای امام خامنه ای می خروشد.آرزویم اقتدار وپایداری اوست...

بیقرار دیدار

مدتهاست دلم هوای دیدارت را کرده ...

حتی به دیداری در خواب...

که در این آشوب زمانه وزمان دیدار تو تسکین تمام دلشوره هاوافسوس هاوحسرت های من است

اللم الرزقنا...+ نوشته شده در جمعه 93/2/12 ساعت 11:14 صبح توسط مظلوم مقتدر | نظر