سفارش تبلیغ
صبا

در سایه سار ولایت

خواستم قطره ای باشم در اقیانوسی که برای امام خامنه ای می خروشد.آرزویم اقتدار وپایداری اوست...

ترس یا احترام

امروز جمهوری اسلامی هم سلاح دارد ،هم پول دارد ،هم علم دارد ،هم فناوری دارد ،هم قدرت ساخت دارد، هم اعتبار بین المللی دارد ،هم میلیونها جوان آماده کار دارد.امروز وضع ما اینجوری است ،ما اصلا قابل مقایسه با سی سال قبل نیستیم .اتفاقا در جبهه مقابل ما وضعیت به عکس است آن روز آمریکاییها در اوج قدرت بودند امروز نیستند .خودیکی از دولتمردان کنونی آمرکا چندی پیش جمله ای گفت که آمریکا امروز وضعش به جایی رسیده که دوستانش احترامش نمی کنند دشمنانش از او نمی ترسند...    91/11/10

آقای رییس دولت تدبیر وامید شما جزء کدامیک از این دو دسته اید که هنوز چشم امیدتان به دستان خون آلود دشمن است:   

دوستی که هنوز احترام آمریکارادارد یا دشمنی که همچنان از او می ترسد....

لطفاصحبتهای کشتیبان انقلاب را دوباره مرور کنید.+ نوشته شده در شنبه 92/12/3 ساعت 4:0 عصر توسط مظلوم مقتدر | نظر