سفارش تبلیغ
صبا

در سایه سار ولایت

خواستم قطره ای باشم در اقیانوسی که برای امام خامنه ای می خروشد.آرزویم اقتدار وپایداری اوست...

نقاط ضعف دولت نهم و دهم از منظر رهبری

به نام آفریدگار مهر

برخی از نقاط ضعف دولت نهم و دهم از منظر رهبری به قرار ذیل است:

در زمینه فرهنگ من یک جمله عرض بکنم، به کارهای سطحی نباید اکتفا کرد. به کارهای عمیق تر، کارهای بنیانی تر، کارهایی که از یکی شان ده ها کار صادر می شود و نشأت می گیرد توجه کنید. من یک وقتی نسخه ای از آن کارهای عمیق لازم را به آقای رئیس جمهور دادم. همان ها باید دنبال شود و باید دنبال می شد. 91/6/2

 

مسئله واردات البته جزء نگرانی های من است. آنچه که انسان مشاهده می کند یک قدری نگرانی آور است. بخصوص در همین زمینه های زراعی و باغی و این ها که ذکر کرده اند. این ها چیزهایی است که هر چه می توانیم باید از واردات شان پرهیز کنیم. بروید سراغ صنعتی سازی صادرات کشاورزی... 90/6/6

 

آن کسانی که از لحاظ اقتصادی صاحب نظرند افزایش نقدینگی را مهمترین عامل می دانند... باید راهی پیدا کنید که نقدینگی افزایش یافته کنترل شود. این روشن است. اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود داشته باشد، کالا وجود داشته باشد، کمبود وجود نداشته باشدف مشکلی را ایجاد نمی کند. 91/6/2

 

البته من در زمینه کمک به تولید سوال دارم. حالا آقایان در گزارش گفتند؛ لیکن آن چیزی که مصوبه قانونی بود برای کمک به تولید تحقق پیدا نکرده،

باید به تولید کمک کند. 90/6/6+ نوشته شده در جمعه 92/3/10 ساعت 8:11 عصر توسط مظلوم مقتدر | نظر