سفارش تبلیغ
صبا

در سایه سار ولایت

خواستم قطره ای باشم در اقیانوسی که برای امام خامنه ای می خروشد.آرزویم اقتدار وپایداری اوست...

نقاط قوت دولت نهم و دهم از منظر رهبری

به نام آفریدگار مهر

از دیگر ویژگی های مثبتی که حضرت آقا برای دولت نهم و دهم برمی شمارد عبارت است از:

بخش دیگر از این نقاط قوتی که به نظر من روی آن باید تکیه کرد مسئله برجسته شدن ارزش های انقلاب است.

در این سال هایی که دولت نهم و دهم بر سر کار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزش های انقلاب و چیزهایی که امام به آن توصیه می کردند و ما آن ها را از انقلاب آموختیم، خوش بختانه کاملا برجسته شده است. مسئله ساده زیستی مسئولان، استکبار ستیزی افتخار به انقلابی گری  91/6/2

روند غرب باوری و غرب زدگی را که متاسفانه داشت در بدنه مجموعه های دولتی نفوذ می کرد، متوقف کردید.

این چیز مهمی است. حالا یک عده ای در جامعه، ممکن است به هر دلیلی شیفته یک تمدنی یا یک کشوری باشند.

اما این وقتی به بدنه مدیران انقلاب و مجموعه های انقلاب نفوذ می کند چیز خیلی خطرناکی می شود.

این دیده می شود، جلویش گرفته شد.      87/6/2+ نوشته شده در جمعه 92/3/10 ساعت 1:1 صبح توسط مظلوم مقتدر | نظر