سفارش تبلیغ
صبا

در سایه سار ولایت

خواستم قطره ای باشم در اقیانوسی که برای امام خامنه ای می خروشد.آرزویم اقتدار وپایداری اوست...

نقاط قوت دولت نهم و دهم از نگام مقام معظم رهبری

به نام آفریدگار مهر

از ویژگی های مثبتی که حضرت آقا برای دولت نهم و دهم برمی شمارند عبارت است از:

امروز در عرصه سیاست خارجی، ثقل و وزنه کشور با چند سال قبل تفاوت دارد.

ما در مسائل تاثیر گذاریم، این ها مهم است.

در حوادثی که پیش آمده ما تأثیرگذار بوده ایم. به نظر ما آن هم خیلی مهم است.91/6/2

 

یکی از مظاهر دفاع از عزت همین مسئله انرژی هسته ای است.

مسئله انرژی هسته ای برای ما فقط این نبود که ما می خواستیم یک فناوری داشته باشیم. دیگران می خواستند ما نداشته باشیم.

این فقط بخشی از قضیه است. بخش دیگر قضیه این بود که قدرت های گوناگون، پررو، متجاوز، زورگو و دنباله ها و اقمار بی ارزش آنها می خواستند حرف خودشان را در این زمینه بر ملت ایران تحمیل کنند. خب ملت ایران، دولت شما و شخص رئیس جمهور در مقابل این زورگویی و این تحمیل و این افزون طلبی ایستاد.87/6/2

 + نوشته شده در چهارشنبه 92/3/8 ساعت 4:9 عصر توسط مظلوم مقتدر | نظر