شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] اشعار عيد فطر ميثم مطيعي که ب مذاق بسياري از صف اولي هاي کشورمان خوش نيامده بود،با حمايت رهبري روبرو شد... صف اول نشسته ها،حسابتان را پاک کنيد تا از اين شعر ها نرنجيد... اللهم احفظ قائدنا...
2-دست خط
يکي اب و صابون بياره برا شستن روي دولت 12...بسلامتي که از تيم مذاکره کننده هستيه ايش 4نفرش متهم به جاسوسي هستن
ساعت ویکتوریا
مظلوم مقتدر
رتبه 90
6 برگزیده
528 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top