شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] عاشوراي سال88 ي عده اي اومودن تو‌خيابونها و کتيبه آتش زدند.. تو‌کربلا هم ي عده اي آخر سر اومدن خيمه آتش زدند..شباهته ديگه،إن شالله با همونها محشور بشن... عاشوراي 88رو‌فراموش نمي کنيم ... رهبر انقلاب : مردم ما با کساني که در سال 88ب عاشوراي حسيني اهانت کردند،قهر هستند و آشتي نمي کنند..
ساعت ویکتوریا
مظلوم مقتدر
رتبه 90
6 برگزیده
528 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top